Opleiding digitaal leiderschap cultuurorganisaties kost 100.000 euro per editie

Vlaams parlementslid Katja Verheyen (N-VA) stelt terecht vast dat we in een samenleving leven waarin het digitale en de snelle technologische evoluties een impact hebben op alle aspecten van ons leven.

“De coronacrisis heeft duidelijk aangetoond welke opportuniteiten digitale technologieën met zich meebrengen. Het deed ons leven omschakelen naar het digitale, niet alleen het (school)werk, maar ook het sociale leven verliep plots digitaal. De crisis heeft echter ook pijnlijk blootgelegd dat niet iedereen mee is. Voor deze mensen betekent dat een belemmering voor hun deelname
aan de samenleving en de toegang tot hun rechten.”

Het parlementslid wil via een schriftelijke vraag van de Vlaamse regering weten op welke manier elke minister van de Vlaamse overheid binnen zijn/haar beleidsdomeinen betrokken is in het opzetten van projecten rond het wegwerken van digitale ongeletterdheid.

Vlaams minister-president Jambon antwoordde dat voor zijn bevoegdheid Cultuur via het Departement CJM onder andere voor een opleiding digitaal leiderschap 100.000 euro per editie wordt voorzien. Het gaat meer bepaald om het management van grote en middelgrote cultuurorganisaties. Per editie zijn er 25 deelnemers en de coördinatie zit bij Cultuurconnect.

Cultuurconnect gaat naar eigen schrijven voor digitale innovatie in kunst en cultuur samen met lokale cultuurhuizen, overheden, technologiespelers en artistieke initiatieven. Ze ondersteunen Vlaamse gemeenten bij de digitale uitdagingen van hun cultuurbeleid, met klemtoon op openbare bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More