Operationeel draaiboek vaccinatiecentra: nog veel vraagtekens en onzekerheden

Het operationeel draaiboek voor de Vlaamse vaccinatiecentra is klaar. Vaccinatiecentra in heel Vlaanderen zorgen er straks voor dat iedereen die dat wenst het coronavaccin krijgt. De zorgraden van de eerstelijnszones en de lokale besturen hebben samen bepaald waar ze die vaccinatiecentra gaan inplanten.

Er is ook al een blauwdruk klaar met richtlijnen beschikbaar over hoe je zo’n centrum inricht en laat werken. Die blauwdruk is ondertussen ook uitgewerkt naar een operationeel draaiboek dat de zorgraden en lokale besturen ‘handvaten’ geeft om vaccinatiecentra uit te bouwen en optimaal te laten draaien.

Wie dat operationeel draaiboek leest, merkt dat er nog heel wat onbekende parameters zijn. In het draaiboek wordt de registratie van het vaccin VOOR het toedienen van de vaccinatie voorzien. Maar het is ook mogelijk dat de registratie NA de vaccinatie gebeurt.

De registratie zal ook afhangen van de IT-tools die beschikbaar worden gesteld. “De Vlaamse Overheid is momenteel deze ondersteuning aan het uitbouwen. Van zodra er meer duidelijk is hierover, zal dit worden meegedeeld.” Eerder hebben we hier al geschreven dat het ondermeer gaat over de tool voor de burger om zich aan te melden na ontvangst van de uitnodiging voor vaccinatie.

Een medisch administratieve medewerker bekijkt in het centrum de ingevulde medische vragenlijst of vult dit in op basis van de anamnese. In het draaiboek: “We onderzoeken hoe/of de vragenlijst op voorhand aan de burger kan worden bezorgd (via uitnodiging, in het vaccinatiecentrum zelf). Van zodra hierover duidelijkheid is, wordt dit opgenomen in het proces.”

Het registratieproces van het vaccin wordt ook uitgewerkt en later beschikbaar gesteld. Kortom, er zijn nog veel zaken die bepaald moeten worden. De vaccinatiecentra moeten klaar zijn op 1 februari. Op 15 februari begint een dry run. Begin maart moeten de echte vaccinaties beginnen.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More