Operatie L: Lumumba moest verdwijnen

Julie Van den Steen ligt onterecht onder vuur omdat haar grootvader Gerard Soete het lichaam van Patrice Lumumba liet verdwijnen. Julie is de dochter van Fabienne Soete.

Er was zeker een Belgisch plan om de Congolese premier te vermoorden. Het is ondenkbaar dat het paleis niet op de hoogte was: Boudewijn wist en zag alles. In de documenten van majoor Jules Loos, de militaire raadgever van het Belgische ministerie van Afrikaanse Zaken en in de documenten van Edouard Pilaet, zit een document dat erop wijst dat Belgische overheidsagenten het vermoorden van Lumumba minstens in overweging hebben genomen.

Het document draagt als titel ‘Opération L. Suggestions’. Aan de authenticiteit ervan kan volgens de experts van de Lumumbacommissie niet getwijfeld worden.

De auteur is onbekend, maar moet, afgaande op de inhoud, worden gezocht in het milieu van de gewezen Belgisch-Congolese veiligheidsdienst. Op het ogenblik dat hij zijn ‘suggesties’ op papier zet, verblijft hij in Brussel. Het is volgens de Commissie evenmin bekend of de auteur zijn suggesties uit eigen beweging op papier heeft gezet, dan wel op verzoek.

De nota is in elk geval onder de ogen van majoor Loos gekomen en een aantekening op de tekst wijst erop dat ze ook is gelezen. De nota is ongedateerd, maar mag gesitueerd worden voor de afzetting van Lumumba op 5 september 1960, en waarschijnlijk na de terugkeer van Lumumba uit de VS op 8 augustus.

De nota bevat twee punten. In het eerste punt behandelt de auteur de woning van Lumumba, waarvan hij tot nog toe geen plan kon bemachtigen via ambtenaren van het ministerie van Afrikaanse Zaken. Hij suggereert daarom een beroep te doen op de hulp van betrouwbare Belgen en Congolezen in Congo en noemt een reeks namen van personen die hetzij voor inlichtingswerk hetzij voor actie kunnen ingezet worden.

In zijn tweede punt suggereert hij hoe de actie tegen Lumumba zou kunnen verlopen. Uit de laatste suggestie (verwisseling van geneesmiddelen) kan men opmaken dat het de bedoeling is Lumumba te vermoorden. Of er enig gevolg is gegeven aan deze nota is volgens de Commissie niet bekend.

Meer lezen? Dat kan hier.

 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More