“Ooit moeten we het er wel over durven hebben”

Een viroloog die kritiek heeft op een viroloog.

Viroloog én politicus, Zeger Debyser, vindt dat sommige collega’s grenzen hebben overschreden. Een wetenschapper die politicus is – voor N-VA – en nog nooit in de media kwam, hoe komt dat ?

Professor Zeger Debyser (55) houdt zich voornamelijk bezig met hiv en niet met corona. Misschien is dat de reden? Hoewel Anthony Fauci, de Amerikaanse corona-adviseur van de regering, ook een hiv-specialist is. Zou het kunnen omdat hij officieel kleur heeft bekend en voor N-VA gemeenteraadslid is in Leuven? Is dat de reden dat hij een jaar lang niet deelnam aan het debat rond corona?

“Ik schrijf nu ook mee aan de principes rond het corona-paspoort, en ik was ook voorgedragen als één van de vier experten van de corona-onderzoekscommissie in het federaal parlement, maar ik ben geweigerd, wellicht omdat ik gemeenteraadslid ben voor N-VA”, vertelt Debyser in ‘Het Laatste Nieuws’. “Ik ben geen beroepspoliticus, maar een bijna onbezoldigde lokale vrijwilliger. Ik zou mijn wetenschappelijk oordeel nooit laten beïnvloeden door de partij.”

Tot daar de introductie van een man die een jaar lang uit de schijnwerpers werd gehouden. Nochtans heeft Debyser een mening. Of, zeg maar, stelt hij zich vragen bij de manier waarop het afgelopen jaar door zijn collega’s grenzen zijn overschreden. Hij benadrukt dat het normaal is dat wetenschappers het oneens zijn, maar hij vindt het niet normaal dat er geen onderzoek volgt naar fouten die er zijn gemaakt. Geen zoektocht naar schuldigen, aldus Debyser, maar om te leren uit de fouten. Een soort van waarheidscommissie, zowel in het parlement als in de academische wereld. “Je moét dat volgens mij doen, omdat de bevolking er nood aan heeft. Er is te veel gebeurd, te veel geleden, er is te veel angst, maar ook te veel boosheid bij de mensen om straks zomaar te zeggen: “En nu: back to normal.” Dan creëer je gevaarlijke toestanden, en duw je de kiezers naar extreme oplossingen.”

Debyser betreurt dat er (nog altijd) maar één mening, één stem wordt gehoord, die van de GEMS. Het kan volgens hem nooit kwaad om ook andere stemmen te horen.

Volgens de viroloog zijn er grenzen overschreden door wetenschappers die als beleidsmakers sensibiliseringscampagnes gingen voeren, of de zaken al te zeer versimpelden. “Allemaal dingen die een wetenschapper niet hoort te doen.”

Wij zouden een debat tussen Debyser en Van Ranst alvast wel een keertje willen kunnen volgen.

Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More