Onveiligheidsgevoel bij werknemers rond gloednieuwe Iris Tower in Brussel

Vanaf november 2020 zijn de meeste teams van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) verhuisd naar de Iris Tower aan het Sint-Lazarusplein, ook wel eens het lelijkste plein van Brussel genoemd.

Uiteindelijk zullen alle diensten van de GOB in deze toren worden samengebracht. De burger zal er kunnen rekenen op een beter onthaal en de personeelsleden van de GOB op een meer aangepaste werkomgeving. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil met deze verhuizing ook bijdragen aan de heropleving van de wijken rond het Noordstation.

De laatste weken kregen Brusselse parlementsleden meerdere klachten van ambtenaren die niet zo blij zijn met de verhuis. Over het gebouw zijn zij wel tevreden maar de problemen die ze ondervinden op weg naar en van hun werkplek, maken van de verhuis voor velen een uiterst negatieve ervaring.

Op weg naar station of halteplaats voor het openbaar vervoer worden zij geconfronteerd met verbale agressie, vooral vrouwen zijn daarvan het slachtoffer. De agressie is vaak van seksuele aard en vrouwen worden bedreigd met handtastelijkheden.

Brussels parlementslid Dominiek Lootens-Stael (VB) stelde hierover onlangs een vraag aan Sven Gatz: “Als werkgever heeft u de verplichting tegenover uw werknemers, dat zij veilig en met een goed gevoel naar het werk kunnen komen. Op dit ogenblik wordt er nog veel thuisgewerkt en lijdt misschien een kleiner deel van de ambtenaren onder deze situatie, maar net daarom is het belangrijk dat u voor uw ambtenaren in de bres springt en bij de bevoegde autoriteiten aandringt op een fundamentele oplossing voor dit veiligheids- en leefbaarheidsprobleem.”

Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel, gaf een weinig zeggend antwoord.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More