Onregelmatigheid bij goedkeuring budget door Moslimexecutieve

Het comité van de islamitische gemeenschap Innerlijke Vrede heeft het budget 2021 opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 25 september 2020.

Het budget 2021 werd vervolgens voorwaardelijk gunstig geadviseerd door het Executief van de Moslims van België (kortweg: Moslimexecutieve) op 16 november 2020, met een technische opmerking over dat budget van die moskee.

Vreemd is dat het dossier al toegekomen is op donderdag 12 november 2020 op het provinciebestuur van Antwerpen, 4 dagen voor het advies dus.

Die onregelmatigheid belet niet dat er akte wordt genomen van het budget 2021 van de Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen met een provinciesubsidie van 18.603,64 euro voor het tekort op het exploitatiebudget 2021 en van het bij het budget 2021 gevoegde jaarverslag 1 juli 2019 – 30 juni 2020 over haar maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap, zonder formulering van boekhoudkundig-technische of andere opmerkingen ter zake.

Het Executief van de Moslims van België (EMB, of Moslimexecutieve) is het vertegenwoordigende orgaan van de moslims in België. Het werd erkend als officiële gesprekspartner van de Belgische regering door het koninklijk besluit van 7 juli 1996. Sinds de wet van 19 juli 1974 is de islam erkend als een van de gesubsidieerde levensbeschouwingen krachtens de wet van 4 juli 1870. Het Executief is samengesteld uit 17 leden van de Algemene Vergadering van Moslims van België, waarvoor in 1998 en 2005 verkiezingen werden georganiseerd.

 

 

 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More