Onderzoek naar persoon die 2 voltijdse banen cumuleerde bij Vlaamse overheid

Een forensische audit van Audit Vlaanderen bracht aan het licht dat een persoon 2 voltijdse banen combineerde op twee verschillende overheidsniveaus terwijl dit uiteraard in de feiten niet combineerbaar was.

Het onderzoek werd volgens de voorzitter van Audit Vlaanderen “zeer goed uitgevoerd”. Een onafhankelijk deskundige aanwezig op een vergadering midden december stelt de vraag of hier geen “overheidsbrede afspraken” moeten over worden gemaakt. Het hoofd van de forensische afdeling stelt hierop dat de regelgeving dit cumuleren momenteel toelaat en dat daarvoor dus de regelgeving moet gewijzigd worden.

Een kabinetschef bij een Vlaams viceminister-president stelt dat deze audit een uitzonderlijke situatie bij de Vlaamse administratie heeft blootgelegd. Nieuwe regelgeving die de cumulatie inperkt is volgens hem minder nuttig dan wel een goede opvolging van de prestaties van het personeel. “Als men dat had gedaan, dan was dit sneller aan het licht gekomen”.

Het hoofd van de forensische afdeling stelt dat de opdrachten verzoenbaar moeten zijn als men jobs cumuleert. De werkgever moet zich niet aanpassen aan de hierbij horende moeilijkheden van de werknemer, maar de werknemer moet zich aanpassen en zien dat hij of zij deze taken aankan.

Een persoon aanwezig op de vergadering midden december geeft aan dat cumulactiviteiten ook goedgekeurd moeten worden. De voorzitter vraagt of een lokaal bestuur beperkingen kan opleggen aan zijn personeel inzake cumul.

Een aanwezige persoon stelt tot slot dat artikel 191 van het Decreet Lokaal Bestuur duidelijk is. De hoedanigheid van personeelslid is onverenigbaar met elke activiteit die het personeelslid verricht en waardoor de ambtsplichten niet kunnen worden vervuld.

Men kan volgens die persoon het evenwel niet expliciet verbieden doordat er te veel diversiteit is onder besturen, zeker tussen kleine en grote besturen. In kleine besturen kan het bijvoorbeeld dat een functie geen voltijdse functie is. De combinatie van functies kan ook deontologisch een probleem zijn wanneer de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast of wanneer een belangenconflict ontstaat.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More