Onderwijsinspectie buist 27 scholen in Vlaanderen

Het jaarlijks rapport van de onderwijsinspectie – ‘Onderwijsspiegel 2021’ – werd deze week gepubliceerd.

In het schooljaar 2019-2020 werden 332 onderwijsinstellingen in Vlaanderen doorgelicht. Omwille van de corona-crisis werden enkel doorlichtingen uitgevoerd tussen september 2019 en maart 2020.

Het gaat om 201 scholen voor gewoon basisonderwijs, 76 scholen voor gewoon secundair onderwijs (met inbegrip van dbso), 16 scholen voor buitengewoon basisonderwijs, 15 scholen voor buitengewoon secundair onderwijs, 13 academies deeltijds kunstonderwijs, 8 centra voor leerlingenbegeleiding en 3 centra voor volwassenenonderwijs.

In totaal kregen 27 instellingen een onvoldoende. Dat is ruim 8 %. De 27 instellingen die een ongunstig advies kregen, zijn 16 scholen gewoon basisonderwijs, 4 scholen gewoon secundair onderwijs, 3 scholen buitengewoon basisonderwijs, 3 scholen buitengewoon secundair onderwijs en één academie.

In de periode ’18-’19 werden 532 instellingen doorgelicht. Toen kregen 29 instellingen een ongunstig advies of iets meer dan 5 %.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More