NV Casino Kursaal Oostende kan verlies in 2020 beperken

De NV Casino Kursaal Oostende heeft in coronajaar 2020 een beperkt verlies geleden. In 2019 was er nog een ruime winst. Toch was er in 2020 een hogere omzet dan in 2019. Dat is opvallend aangezien er een sluiting was gedurende een periode.

In de jaarrekening wordt ook ingegaan op de juridische beslissingen rond het casino. Bij beslissing van het College van burgemeester en schepenen van de stad Oostende van 16/10/2020 de NV ter kennis gegeven bij aangetekende zending op 29 oktober 2020 en per e-mail op 3 november 2020, werd de nieuwe concessie die ingaat op 1 augustus 2021 gegund aan de NV Infiniti Gaming Knokke. Dat is dezelfde beslissing als deze die eerder werd aangevochten door de onderneming.

De uitvoering van deze beslissing werd deze keer opnieuw voor de Raad van State aangevochten, maar de argumentatie die had moeten leiden tot annulatie van deze beslissing werd niet weerhouden in het arrest van de Raad van State van 11 december 2020.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More