Notulen ministerraad 1990 bewijzen: premier Martens loog over Gladio

Op donderdag 15 november 1990 is er een ministerraad onder leiding van premier Martens. Niet verrassend gaat het deze keer opnieuw over Gladio. Het Belgische deel van Gladio werd in de jaren 50 opgestart, opgesplitst in twee verschillende organisaties: de SDRA8 voor de inlichtingendienst en de STC/MOB voor de staatsveiligheid.

Het netwerk werd publiek op woensdag 14 november 1990, toen de toenmalige minister van Defensie Guy Coëme het bestaan ervan officieel bevestigde. Dit gebeurde enkele maanden nadat premier Andreotti in Italië hetzelfde had gedaan.

Wilfried Martens zal tijdens een persconferentie op 9 oktober 1990 verklaren: “Ik ben al elf jaar premier, maar ik wist hoegenaamd niets van het bestaan in ons land van zo’n geheim netwerk.”

Uit de notulen van die raad midden november blijkt dat Martens een loopje met de waarheid nam.

Na de afhandeling van de agenda van die raad wordt door de regering zeer uitvoerig ingegaan op het bestaan van het network “S.D.R.A.-8”, de zgn. “Gladio-affaire”.

Martens geeft tijdens de ministerraad toe dat de toenmalige minister van Justitie Jean Gol, hem al in 1984 had uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de Staatsveiligheid, die toen al haar “systemen” heeft getoond, o.m. het “Harpoon-systeem” dat ertoe diende om, in geval van bezetting van het land, ondermeer gecodeerde gegevens naar de regering in ballingschap door te zenden. Martens beweert toen de indruk te hebben gehad dat dit behoorde tot de normale taak van de Staatsveiligheid.

Martens had vervolgens contacten met de Nederlandse Minister-President Lubbers over dat systeem, die (nog) beter geïnformeerd was.

Minister Wathelet legt haarfijn uit wat dit “Harpoon-systeem” is van de VSSE en hoeveel mensen toegewezen zijn.

Minister Moureaux concludeert uit de uiteenzetting van Wathelet en Coëme dat 16 voltijdse personen en 10 auto’s ter beschikking van het geheime netwerk waren, waaruit volgens hem moet blijken dat deze personen iets anders hebben gedaan dan hun officiële opdracht laat vermoeden.

Er wordt door de regering wel overeengekomen omtrent de verstrekte informatie een strikte geheimhouding te bewaren.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More