Noodzakelijke herbewapening federale politie verloopt erg stroef

Naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016 won de kwestie van de (her)bewapening van onze ordestrijdkrachten opnieuw aan belang. Sommigen realiseerden zich plots dat de wapenuitrusting van onze politieagenten verouderd en zeer divers was, waardoor de politie de strijd tegen steeds beter bewapende criminelen niet efficiënt noch met gelijke wapens kon aangaan.

In overleg met verschillende politiediensten en de vakbonden werd er volgens federaal kamerlid Vincent Scourneau (MR) een globaal herbewapeningsplan goedgekeurd om de federale politie uit te rusten met een nieuw, recenter en efficiënter wapen. Dat plan voorzag in de aankoop van 1.500 wapens van het type FN SCAR-SC kaliber .300 en beoogde het gebruik ervan bij de federale politie te standaardiseren

De FN SCAR is een modulair automatisch geweer van de Waalse wapenproducent FN dat speciaal werd ontwikkeld voor het United States Special Operations Command (SOCOM). SCAR staat voor Special Operations Forces Combat Assault Rifle.

Het kamerlid stelde onlangs een schriftelijke vraag aan minister Verlinden (CD&V). Volgens Verlinden zijn er tot vandaag (de datum van het antwoord, red.) slechts 585 wapens besteld en werden er 429 ontvangen voor de jaren 2019 en 2020. Verlinden: “Het aankoopplan voor de federale politie voor de aankoop van FN SCAR SC.300 is meerjarig en loopt tot 2025.”

Omwille van de beperkende maatregelen in het kader van de huidige gezondheidscrisis, dewelke nu al een jaar aanhouden, zijn de opleidingen tot het gebruik van dit wapen nog niet kunnen van start gaan. De minister: “Deze opleidingen zullen verlopen volgens het principe van train-the-trainer, wat inhoudt dat een reeks referentie-personen onderwezen zullen worden door de Nationale Politie Academie (ANPA) te Brussel, dewelke op hun beurt de schietmonitoren van de verschillend eenheden/diensten/directies zullen vormen.”

De eerste sessie train-the-trainer had volgens Verlinden plaats eind maart 2021. Het door ANPA opgestelde schema loopt parallel met het schema van de wapenleveringen aan de eenheden.

Op federaal niveau, en zolang de opleidingen tot gebruik van dit wapen niet begonnen zijn, zal dit wapen niet gebruikt worden op het terrein. Dit zal pas het geval zijn wanneer de gebruikers van dit wapen gevormd zullen zijn in het gebruik hiervan en deze wapens en munitie geleverd zullen zijn aan de eenheden.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More