(Nog) meer federaal geld voor Unia en Myria in 2021

De federale regering heeft de dotatie voor 2021 voor Unia en Myria flink verhoogd.

De dotatie voor Unia gaat van 3.102.000 euro naar 3.188.000 euro. De dotatie voor Myria gaat van 1.107.000 euro naar 1.148.000 euro dit jaar.

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, is een Belgische onafhankelijke openbare instelling. Het Centrum werd onder de naam Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding opgericht bij wet van 15 februari 1993, met als doel discriminatie te bestrijden. Daarmee volgde het het Koninklijk Commissariaat voor de Migranten (1989-1993) op, waarmee Paula D’Hondt belast was geweest. In 2013 werden de opdrachten van het CGKR verdeeld over het Interfederaal Gelijkekansencentrum (Unia) en het Federaal Migratiecentrum (Myria).

Het extra geld staat in het wetsontwerp houdende de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 van de federale regering. Het ontwerp werd eind april bij de Kamer neergelegd.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More