Nieuwjaarsbrief van EU bevat 7 concrete wensen

Het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie hebben samen een nieuwjaarsbrief geschreven. De verklaring is ondertekend door de voorzitter van het parlement David Sassoli, de voorzitster van de Raad Angela Merkel en de voorzitster van de Commissie Ursula von der Leyen.

Voor de zittingsperiode tot en met 2024 komen de drie instellingen overeen een ambitieuze politieke en wetgevingsagenda voor herstel en hernieuwde vitaliteit uit te voeren. Het is dus een nieuwjaarsbrief voor de komende jaren.

Het is volgens het drietal een positieve agenda voor een veerkrachtigere Unie die streeft naar herstel van de gevolgen van de COVID-19-pandemie en daarbij de kansen van de klimaat- en de digitale transformatie benut en de open strategische autonomie van Europa versterkt.

Wens nummer 1 gaat uiteraard over de coronacrisis. De EU zal alles in het werk stellen om te zorgen voor volledig herstel van de COVID-19-pandemie, zonder iemand aan zijn lot over te laten.

De Europese leiders zullen niet alleen de pandemie op gecoördineerde wijze aanpakken, maar ook het werk aan de Unie van morgen intensiveren. Daartoe zullen ze prioriteit geven aan maatregelen die vaart zetten achter de overgang naar een eerlijkere, gezondere, groenere en meer digitale samenleving in de EU en in de wereld.

Wens nummer 3 gaat over het klimaat. “Het mondiale leiderschap van de EU in de strijd tegen de klimaatverandering blijft een belangrijke prioriteit omdat drastische emissiereducties en een efficiënter gebruik van hulpbronnen in alle sectoren van de economie een dringende noodzaak zijn geworden.”

Om de plaats van de EU in de wereldeconomie te versterken en de waarden van de EU te verdedigen, zullen ze eigen digitale oplossingen uitwerken en Europa’s digitale soevereiniteit tot stand brengen.

Wens nummer 5 is om de economie van de EU veerkrachtiger en robuuster te maken. Daarom zal de EU de fundamenten ervan verder versterken. “Wij zullen vrij verkeer waarborgen door de goede werking van het Schengengebied, de eengemaakte markt handhaven verdiepen en nieuw leven inblazen, nationale hervormings- en investeringsprogramma’s ondersteunen, en particuliere investeringen stimuleren om de economie een nieuwe impuls te geven.”

De zesde wens is een versterken van de rechtsstaat, waarop het democratisch stelsel is gebaseerd. “Wij zullen doortastend optreden om de veiligheid van de Europeanen te waarborgen.”

Tot slot wil het drietal de rol van de EU als mondiale speler versterken: samenwerking is essentieel om invloed te hebben op de mondiale ontwikkelingen die onze toekomst vormgeven en om de gezondheid van onze planeet in stand te houden. “Daarom zullen wij de op regels gebaseerde multilaterale wereldorde bevorderen en hervormen.”

Na het voorlezen van een nieuwjaarsbrief is het gebruikelijk dat de persoon (of personen in dit geval) met de pet langskomt om een centje op te halen. Dat gebeurt in dit geval al automatisch via een afdracht door de lidstaten aan de EU.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More