Nieuwe vzw wil vegetarische halalvoeding promoten

Merkwaardige oprichtingsakte vandaag in het Staatsblad van de Antwerpse vzw Veggie is Halal (kortweg: V = H).

Halal staat voor alles wat door de Koran als goed en rein kan worden gezien.

Oprichters van die nieuwe vzw zijn de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims vzw (VOEM) en 2 privépersonen. Ze kwamen op 19 november in Gent samen om die vzw op te richten.

Sociaal engagement is een vast onderdeel van de werking van VOEM. Dat engagement krijgt er vorm in verschillende debatten, lezingen en studiedagen die vaak betrekking hadden op de actualiteit zoals het hoofddoekendebat, de rellen in Kuregem, het debat rond de Mohammedcartoons, de discussie over gelijke onderwijskansen of over racisme en discriminatie.

Tot het voorwerp van die nieuwe vzw Veggie is Halal – waarmee het belangeloos doel wordt verwezenlijkt – behoren onder meer de volgende concrete activiteiten: catering van vegetarische, halal, duurzame, afvalvrije én gezonde maaltijden en het organiseren van panelgesprekken, voorlichtingscampagnes en discussieavonden betreffende gezonde vegetarische en halal voeding en dit in samenwerking met andere sociale ondernemingen, scholen, media, cultuurkoepels en culturele centra.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More