Nieuwe Vlaamse regels voor videoplatformdiensten op komst

Na advies van de Raad van State heeft de Vlaamse Regering gisteren opnieuw haar principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van decreet dat het Mediadecreet wijzigt. Het Mediadecreet bepaalt wat er in de audiovisuele media in Vlaanderen kan en wat niet.

De wijzigingen omvatten omzettingen van Europese richtlijnen, waardoor lineaire en niet-lineaire televisie meer op gelijke voet concurreren met elkaar.

Er zijn ook nieuwe regels voor videoplatformdiensten die kijkers – in het bijzonder minderjarigen – beter moeten beschermen tegen gewelddadige, schadelijke en haatzaaiende inhoud.

Een videoplatformdienst zoals YouTube bevat 5 essentiële elementen. Er is sprake van een dienst in de zin van het EU Werkingsverdrag. Het hoofddoel van deze dienst, of van een losstaand gedeelte van de dienst, of de essentiële functie van de dienst is het aanbieden van ‘programma’s, of door gebruikers gegenereerde video’s, of beide, aan het algemene publiek ter informatie, vermaak of educatie. De aanbieder draagt geen ‘redactionele verantwoordelijkheid’ voor deze programma’s of video’s. De aanbieder bepaalt wel de organisatie van de programma’s en/of video’s, al dan niet automatisch of met algoritmes en de dienst wordt via een elektronisch communicatienetwerk aangeboden.

Tot slot zijn er een aantal andere wijzigingen van het Mediadecreet. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nog het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Bevoegd minister is Benjamin Dalle van CD&V.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More