Negatieve Z-score van EuroMOMO voor België wijst op ondersterfte

EuroMOMO is een instituut in Kopenhagen dat sterfte door griep en andere epidemieën zoals corona monitort. De over- en ondersterfte wordt uitgedrukt in een coëfficiënt, de Z-score. Hoe hoger de Z-score, hoe groter de oversterfte.

De Z-score van België in de eerste coronagolf van 2020 was 23.79 (week 15 van begin april). Die extreem hoge Z-score wijst ook op extreme oversterfte op dat ogenblik.

De Z-score in week 9 van dit jaar in België was daarentegen met -0,47 negatief. Een negatieve waarde wijst op ondersterfte.

Wie de kaart van Europa bekijkt in functie van die Z-scores ziet vandaag een quasi-genormaliseerde situatie. In sommige landen is een licht verhoogde Z-score aanwezig. In andere landen, zoals België is de Z-waarde negatief of benadert nul.

De Z-score is de afwijking van zijn verwachtingswaarde, uitgedrukt in eenheden van de standaardafwijking.

 

 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More