Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) wordt grondig hervormd

De Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) is de collegiale overheid die bevoegd is voor de afgifte of de intrekking van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. De NVO is bovendien verantwoordelijk voor het beheer van en het toezicht op de goede beveiliging van de geclassificeerde informatie in België.

De NVO is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende federale overheden. Het voorzitterschap wordt vandaag bekleed door de FOD Buitenlandse Zaken, waar ook het secretariaat is ondergebracht. Dat secretariaat is verantwoordelijk voor de coördinatie en administratieve omkadering met betrekking tot aanvragen van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

Onlangs kreeg de voorzitter van het Comité I een vraag over het NVO. Hij wees er toen op dat het regeerakkoord voorziet in een totale ‘omwerking’ van de NVO, die van de FOD Buitenlandse Zaken naar de Kanselarij zou moeten worden overgeheveld. Het Comité I is overigens niet bevoegd om toezicht uit te oefenen op de NVO. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister is de federale overheidsdienst die de eerste minister steunt bij de voorbereiding, de coördinatie en de uitvoering van het regeringsbeleid.

Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open VLD) zorgde voor meer personeel en middelen voor de NVO.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More