Na 6 jaar aanmodderen in België mocht de ‘student’ uit Kameroen ophoepelen

In het najaar van vorig jaar dient de advocaat van een Kameroener die in België ‘studeert’ een verzoekschrift in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). De Raad is een onafhankelijk administratief rechtscollege.

Bij de Raad kan beroep aangetekend worden tegen beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

Op 11 augustus 2020 nam de gemachtigde van de minister immers een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 33bis), aan verzoeker ter kennis gebracht op 24 augustus 2020. Het ‘studietraject’ van de ‘student’ uit Kameroen was ten einde gekomen.

Op 30 september 2014 komt verzoeker in België aan met een visum D om studies aan te vatten aan de Haute École Léonard Da Vinci in de richting ‘bachelier en sciences industrielles’. Voor het academiejaar 2015/2016 schreef verzoeker zich in voor de richting ‘Master sciences industrielles-finalité électricité’. Hij behaalde 51/66 studiepunten in 2016 en 10/53 studiepunten in 2017.

Voor het academiejaar 2017/2018 schreef verzoeker zich dan in voor de richting ‘Master en sciences de l’ingénieur industriel’ aan de school HE2B. Hij behaalde geen studiepunten. Voor het academiejaar 2018/2019 schreef verzoeker zich vervolgens in voor de richting ‘bachelier en construction’ aan de onderwijsinstelling Paul Hankar. Hij behaalde 16 studiepunten. Voor het academiejaar 2019/2020 schreef verzoeker zich nog eens in, deze keer voor de richting ‘bachelier en construction’ aan het Instituut Saint-Laurent.

Het administratief dossier van de Kameroener bevat een synthesenota van 11 mei 2020 waarin onder de titel “Historiek” het volgende wordt vermeld: “Betrokkene zit al jaren te studeren zonder deftig resultaat”.

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring werden door de RvV eind 2020 verworpen wat betekent dat de ‘student’ het land uit moet.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More