N-VA wil politiebevoegdheden voor militairen

Vier kamerleden van de N-VA hebben een voorstel van resolutie betreffende het versterken van een wetgevend kader voor openbare ordehandhaving door Defensie bij binnenlandse missies ingediend. Een resolutie is een verzoek van de parlementsleden aan de federale regering.

Onder welbepaalde en strenge voorwaarden wil de N-VA dat de regering het toekennen van opdrachten van bestuurlijke politie zoals de veiligheidsfouillering, identiteitscontrole, alsook een adequaat vattingsrecht voor militairen in overweging neemt.

De kamerleden van N-VA vragen ook aan de regering om een sluitend juridisch kader te creëren, in samenspraak met Defensie en de geïntegreerde politie – opdat Defensie zijn taken van openbare ordehandhaving zo efficiënt mogelijk kan uitoefenen, steeds onder het commando van de politie – waarbij politiebevoegdheden toegekend worden aan Defensie, steeds beperkt tot de uitzonderlijke omstandigheid waarin zij geroepen worden tot opdrachten van (binnenlandse) openbare ordehandhaving en zonder dat dit tot een algemene bevoegdheid van bestuurlijke politie kan leiden.

Het voorstel wordt volgens de agenda van De Kamer vandaag in de Commissie voor Landsverdediging besproken.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More