N-VA wil asielopvang enkel nog in collectieve centra

Tijdens een recente vergadering heeft de bevoegde commissie de beleidsverklaring en de algemene beleidsnota van staatssecretaris Mahdi besproken. Zowel het Vlaams Belang als de N-VA hadden diverse voorstellen van aanbeveling.

Het Vlaams Belang wil in het kader van de voorgenomen strijd van deze regering tegen ‘fake news’ en (mogelijk) misleidende informatie de Nationale Bank van België de opdracht laten geven werk te maken van een zogenaamde ‘generatierekening’ voor tweedegeneratiemigranten en zo snel als mogelijk overgaan tot de berekening van de kostprijs van de massale asielinstroom sinds 2015.

De N-VA stelt dan weer voor om inklimming in vrachtwagens strafbaar te maken en dat bij de vrijwillige terugkeer, bijvoorbeeld recent bij die van El Salvador, een inreisverbod wordt opgelegd en er geen terugkeerpremies worden betaald, zodat de cijfers niet kunstmatig opgesmukt worden.

Die partij wil asielopvang ook nog enkel laten voorzien ‘op basiscomfortniveau’ en uitsluitend in collectieve centra. Asielzoekers hebben vandaag recht op opvang en begeleiding tijdens hun asielprocedure, de zogenoemde ‘materiële hulp’. Asielzoeker worden in België op twee manieren opgevangen. In groep in gemeenschappelijke, grote centra of individueel in kleinschalige voorzieningen: kamers, huizen of appartementen. Beide opvangmogelijkheden vullen elkaar aan.

Interessant was dat de commissieleden van het Vlaams Belang voor deze voorstellen van N-VA gestemd hebben. Bij de voorstellen van het Vlaams Belang daarentegen hebben de leden van N-VA zich onthouden.

 
 
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More