Myria wil opname van gedwongen verwijdering van vreemdelingen

In het federaal parlement wordt al een tijdje gedebatteerd over het beleid inzake de vrijwillige terugkeer en de gedwongen verwijdering van vreemdelingen.

Antoinette Dutilleux, vertegenwoordigster van Myria, is voorstander van een video-opname bij de gedwongen verwijdering van vreemdelingen die onterecht in België zijn. Myria analyseert migratie, verdedigt de rechten van vreemdelingen en bestrijdt mensenhandel en mensensmokkel.

Dutilleux: “Betreffende de monitoring van de verwijdering moet het huidige systeem versterkt worden. Zo moet er een toezicht mogelijk zijn door middel van video-opnames tijdens elke gevoelige fase van het proces van de verwijdering.”

De video-opname zou het volgens haar mogelijk maken om makkelijk na te gaan of de beweringen van de vreemdeling al dan niet kloppen. “Het proces dat tot de verwijdering leidt is ondoorzichtig, wordt slechts zeer gedeeltelijk door de AIG (Algemene Inspectie Politie) gecontroleerd en ontsnapt aan elke burgercontrole.”

Dat proces – waarbij de aanwending van dwang gewettigd is – is evenwel riskant volgens Myria. “De zaak-Chovanec toont aan hoe belangrijk het is over een video-opname te beschikken om de ernst van de situatie te beseffen.”

De Commissie is niet gekant tegen het maken van een video-opname van de verwijdering, maar heeft bedenkingen bij de technische en juridische haalbaarheid ervan.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More