Moskee Ennassr in Borgerhout krijgt projecttoelage voor digitalisering

Het districtscollege Borgerhout heeft een projecttoelage ‘digitalisering’ voor de vzw moskee Ennassr goedgekeurd.

In het exploitatiebudget 2021 werd bij budgetopmaak 2021, goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 23 november 2020 (jaarnummer 74), een bedrag van 150.000 euro voorzien voor de projecttoelagen. De totale kostprijs voor de zonet goedgekeurde projectaanvragen bedraagt 45.850. 

Binnen de mogelijkheden van het districtsbudget geeft het district Borgerhout met een projecttoelage drie keer per jaar een financiële ondersteuning aan projecten die gericht zijn op jongeren, op senioren, op sportbeoefening, op cultuurbeleving of op versterking van de buurt (buurtfeesten).

De toelage wordt aangevraagd voor een project dat plaatsvindt na 1 februari 2021. Het bedrag van de toelage wordt door het districtscollege bepaald aan de hand van de ingediende begroting voor het project en dit na advies van een onafhankelijke adviescommissie. De districtsraad keurde het toelagereglement Borgerbouwers goed in de zitting van 23 september 2019 (jaarnummer 75) en een aanpassing op het toelagereglement Borgerbouwers in de zitting van 22 juni 2020 (jaarnummer 43).

De projecten Huiswerkbegeleiding & empowerment (Educatief Jeugdcentrum De Palmboom vzw) en Vorming vrijwilligers (Educatief Jeugdcentrum De Palmboom vzw) kregen geen groen licht.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More