MIVB leed verlies van 98 miljoen euro in 2020

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB heeft in 2020 een verlies geleden van 98 miljoen euro.

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB; Frans: Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, STIB) is een vervoerbedrijf dat stads- en streekvervoer exploiteert in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de elf randgemeenten in Vlaams-Brabant, in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uit de toelichting blijkt dat de COVID-19-crisis de cijfers binnen de diverse rubrieken van de resultatenrekening 2020 aanzienlijk hebben geïmpacteerd. In de toelichting bij de jaarrekening verantwoordt de Raad van Bestuur de toepassing van de waarderingsregels in continuïteit. Deze verantwoording is gebaseerd op enerzijds het herstel na de coronacrisis en de kasplanning van de onderneming.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More