Ministers moeten zelf geschikte gronden voor grote windturbines zoeken

Het Windplan 2025 moet zorgen voor het realiseren van de doelstellingen voor windenergie, zoals ze opgenomen zijn in het Vlaams Regeerakkoord, de Beleidsnota Energie 2019-2024 en het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

De Vlaamse Regering stemde vrijdag ook in met de acties uit die visienota Windplan 2025. Zuhal Demir (N-VA), de Vlaamse minister bevoegd voor Energie, zal zorgen voor de verdere uitwerking van de voorgestelde acties, en alle Vlaamse ministers zullen het initiatief nemen om de maatregelen uit te voeren waarvoor de entiteiten onder hun bevoegdheid verantwoordelijk zijn.

Bovendien worden alle ministers gelast om tegen eind 2021 binnen hun eigen entiteiten te zoeken naar geschikte gronden voor het plaatsen van grote windturbines om onder andere het principe van ‘tendering van steun’ te testen. Een tender is een procedure waarbij door middel van inschrijving getracht wordt een bepaalde dienst of product te verkrijgen, die op basis van factorenafweging wordt verleend of verstrekt.

Het Vlaams Energiebedrijf zal deze oefening initiëren, coördineren en hierover rapporteren.

 
 
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More