Minister Verlinden plots terughoudend over ’2+2-model’

Minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen Annelies Verlinden (CD&V) pleitte eerder voor een staatshervorming volgens een ‘2+2-model’. Dat zei ze tijdens een gastcollege aan de UGent. In zo’n model zou België bestaan uit een federale staat met een Vlaamse en Waalse deelstaat, aangevuld met de deelgebieden Brussel en Ostbelgien.

Verlinden kreeg er vandaag diverse vragen over in De Kamer. De minister: “Ik vertel niets nieuw wanneer ik zeg dat het regeerakkoord een algemene doelstelling vooropstelt, met name een nieuwe staatsstructuur vanaf 2024, met een meer homogene en efficiënte bevoegdheidsverdeling met inachtname van de principes van subsidiariteit en interpersoonlijke solidariteit.”

“Het is ook niet nieuw dat het regeerakkoord geen uitgesproken keuze maakt voor het ene of het andere model en dus ook niet voor het model 2+2 of een model met 4 deelstaten. Het is precies in het kader van die passage in het regeerakkoord dat ik heb gepleit en nog steeds pleit voor een open debat over waar we naartoe moeten met ons land. We moeten deze oefening maken met open vizier en in dialoog met zoveel mogelijk mensen, partners en partijen die constructief willen meedenken.” 

In het ‘2+2 model’, of een model met “vier deelstaten met bijzondere bevoegdheden” zou België bestaan uit een federale staat, die op zijn beurt bestaat uit de Vlaamse en de Waalse deelstaat, en dan nog twee deelstaten, Brussel en Ostbelgien. Dat model zou het huidige complexe model met een federale staat, drie gewesten en drie gemeenschappen vervangen.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More