Minister Khattabi deelt geld uit aan Greenpeace en WWF

Minister van Leefmilieu Khattabi heeft twee opmerkelijke koninklijke besluiten laten publiceren over toelagen aan Belgische vzw’s.

Bedoeling is om een deel van de kosten voor de algemene werking van de vzw (directiepersoneel, informatica, infrastructuurkosten en administratieve kosten) te dekken. Zowel WWF Belgium als Greenpeace Belgium kregen geld van de minister. Opvallend is wel dat het over de (bijna) voorbije periode van 2020 gaat.

De besluiten werden op 23 november ondertekend en vandaag gepubliceerd in het Staatsblad.

Voor WWF is de argumentatie van de minister: “Overwegende dat de vereniging ernaar streeft om het bereiken van een duurzaam evenwicht tussen menselijke ontwikkeling en de bescherming van het natuurlijke milieu, voornamelijk door middel van activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in ontwikkelingslanden ontwikkeling in partnerschap met internationale, nationale en lokale actoren, door middel van onderwijs- en opleidingsactiviteiten en deelname aan internationale netwerken en acties.”

Voor Greenpeace: de vereniging streeft deze algemene doelstelling na door het voeren van bewustmakingscampagnes en het mobiliseren van de mensen die dit ondersteunen. 

Artikel 1 van het KB bepaalt voor Greenpeace Belgium dat de toelage maximum 250 euro bedraagt.

WWF Belgium kreeg overigens nog 15.000 euro extra van de minister als bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2020 om het beheer en de ontwikkeling van het EU-TWIX project te verzekeren. EU-TWIX is een gegevensbank met alle gegevens over inbreuken op de natuur.

 
 
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More