Minister De Sutter erkent risico’s van 5G

Door de coronacrisis zouden we bijna een andere bezorgdheid van sommige burgers vergeten: 5G. Voor de federale regering in het algemeen en bevoegd minister De Sutter in het bijzonder vormt 5G een belangrijke werf op vlak van telecom-infrastructuur. Ze is wel bereid om rekening te houden met de bezorgdheden van burgers en ondernemingen.

5G (voluit 5e generatie mobiele netwerk of 5e generatie draadloze systemen) is een telecommunicatie-norm. Deze kenmerkt zich door een grotere gegevensdoorvoer en minder vertraging (latentie) in vergelijking met de voorganger 4G/IMT-Advanced (International Mobile Telephony-Advanced).

De Sutter is minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post. De Sutter in haar beleidsverklaring: “Er zal op korte termijn een draagvlak bij de stakeholders (belanghebbenden) en burgers gecreëerd worden voor zowel de uitrol van glasvezel als de invoering van 5G. Dat laatste zal plaatsvinden binnen het kader dat door de Europese Commissie wordt uitgewerkt en rekening houdend met de wetenschappelijke inzichten daaromtrent, zodat onze burgers en ondernemingen de 5G netwerken in ons land in alle vertrouwen zullen kunnen gebruiken.”

De Sutter zou wel eens veel werk kunnen hebben om het vertrouwen van sommige burgers te winnen.


Voor de minister is het van groot belang dat we onze bedrijven klaarstomen voor innovatieve technologieën zoals artificiële intelligentie (AI) of 5G. De minister wil ook de burger meenemen in dat verhaal. “Naast inzetten op een betere, snellere netwerkinfrastructuur, zetten we ook in op een veilige uitrol ervan zodat we het vertrouwen van de consument blijven behouden.”

De Sutter: “Ook houden we rekening met andere bezorgheden die het vertrouwen van de consument in de weg kunnen staan. Voor wat betreft 5G, zorgen we voor een uitrol die onze volksgezondheid noch onze nationale veiligheid in het gedrang brengt. We houden rekening met de wetenschappelijke studies en informatie ter zake. In elk geval worden de internationale stralingsnormen altijd gerespecteerd. Daarnaast zal bijzondere aandacht worden besteed aan de veilige inzet van 5G-technologie door de operatoren, gezien de mogelijke risico’s voor onze nationale veiligheid.”

 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More