Minister Crevits (CD&V) steekt 50 miljoen euro in ‘digibanken’

Volgens de ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting (KBS) uit 2020 ervaren mensen in een kwetsbare positie (onder meer kortgeschoolden, mensen in armoede en laaggeletterden) in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting.

In deze context lanceert het Departement Werk en Sociale Economie, in samenwerking met VDAB, een grootschalige oproep ‘digibanken’ waarmee de Vlaamse overheid ‘kloven wil dichten’ via drie doelstellingen: gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning, via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken en via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten.

Het is de ambitie van de Vlaamse regering en dan meer specifiek minister Crevits om via dit project organisaties en ondernemingen in lokale samenwerkingsverbanden of hubs als ‘digibanken’ te verenigen.

De oproep zal in meerdere indieningsrondes opengesteld worden en kent een looptijd tot en met 2024. Voor het gehele project wordt een budget voorzien van 50 miljoen euro. De Vlaamse Regering keurde dit project ‘Digibanken’ vrijdag goed. Ze keurt ook de werving goed van een tijdelijke projectcoördinator tot 31 december 2025.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More