Minister Ben Weyts moet NVAO hertekenen

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

Om een kwaliteitsvolle, efficiënte en toekomstgerichte werking verder mogelijk te maken na bijna 20 jaar werken, is volgens de Vlaamse regering een aanpassing nodig van de organisatiestructuur van de NVAO. Op het Comité van Ministers is dit besproken en zijn er ontwerpeisen vastgelegd voor de nieuwe organisatiestructuur. Het Comité van Ministers is het hoogste beslisorgaan van de Benelux Unie.

De Vlaamse Regering heeft daarom de minister van Onderwijs Ben Weyts gelast om het proces over het uittekenen van een nieuwe organisatiestructuur voor de NVAO op te starten, samen met de NVAO en met de bevoegde Vlaamse en Nederlandse administraties. De NVAO is gevestigd in Den Haag.

Het ontwerp van de nieuwe organisatiestructuur zal daarna voor principiële goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering, vooraleer verdere gesprekken worden gevoerd binnen dat Comité van Ministers.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More