Minister Beke (CD&V) blijft verwarring scheppen over coronapas

In een interview met De Zondag stelt Vlaams minister Beke (CD&V) dat de invoering van een coronapaspoort – zoals in Denemarken en Duitsland – geen goed idee is. Beke: “In Denemarken wordt dat zelfs gebruikt voor de kapper of een horecabezoek. (benadrukt) Ik wil géén coronapaspoort of vaccinatiepas. Wat wil ik dan wel? Er is een Europees certificaat op komst. Dat moet reizen mogelijk maken. Je zou dat certificaat ook in eigen land kunnen inzetten. Niet voor een cafébezoek, zoals Rudi Vervoort wil (Brussels minister-president, PS, red.), maar wél om bijvoorbeeld evenementen mogelijk te maken. Op voorwaarde dat iedereen de kans heeft gekregen op een eerste prik.”

Dat coronapaspoort of -certificaat heeft ondertussen al een tiental verschillende namen gekregen. Het zou goed zijn voor de burger om een duidelijke term af te spreken. In de tweede plaats is het onterecht om over eigen land te spreken aangezien Brussel en Wallonië de invulling van dat coronapaspoort anders zien. Ook dat is regionaal gekleurd.

Volgens De Zondag schept een ongewoon ambitieuze Wouter Beke (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, nochtans duidelijkheid over heikele issues: “Ik wil geen coronapaspoort of vaccinatiepas” staat bovenaan het artikel. Dat klopt uiteraard niet. Beke wil wel een dergelijk pas. Alleen weet hij nog niet waarvoor.

Het Europees Parlement heeft dus al een ‘green certificate’ voorgesteld. Dat ligt nu op de tafel van de Europese Raad. Dat groen certificaat moet toelaten dat het (personen)verkeer binnen Europa kan gebeuren zonder belemmeringen. Dat certificaat zal de burger kunnen krijgen wanneer ze ofwel een vaccin hebben gezet, ofwel aangetoond hebben dat ze voldoende antilichamen hebben opgebouwd, ofwel een negatieve test hebben gehad. Ook dat is nog verre van uitgeklaard.

En Beke in het Vlaams parlement enkele dagen geleden: “We hebben samen met de twee andere regio’s, Brussel en Wallonië, beslist dat Vlaanderen met het agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) het voortouw zal nemen om dat (certificaat) te ontwikkelen.”

Voor Beke is de timing van introductie hiervoor ergens half juni. “Dan is voor dat soort zaken de tijd wel gekomen. De vraag is dan waar het dan eventueel wel voor geldt. Daarover moeten we nadenken. Het kan dan inderdaad gaan over grootschalige manifestaties en activiteiten. Wanneer men dat niet doet op een gecontroleerde manier, zal men daar achteraf misschien te veel negatieve gevolgen van moeten dragen. Dat is de oefening die gebeurt en dat is de oefening die we samen moeten doen. Het geldt dus niet voor horecabezoek. Maar wanneer we in de zomer een aantal zaken willen organiseren en daar zijn flankerende zaken voor nodig, dan zal er een green certificate zijn dat door het agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) wordt ontwikkeld.”

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More