Minderhedenforum krijgt tijdelijke projectsubsidie van Somers

Op voorstel van viceminister-president Bart Somers heeft het Minderhedenforum vzw een subsidie van 714.000 euro gekregen voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Op basis van het decreet over het Vlaamse Integratiebeleid werd het Minderhedenforum vzw tot eind 2020 erkend als participatieorganisatie die expertise bundelt rond inclusie van mensen met een buitenlandse herkomst, en in die hoedanigheid de overheid, bedrijven en het middenveld adviseert.

Op 20 juli 2020 werd een oproep gelanceerd voor het indienen van erkenningsaanvragen voor de participatieorganisatie. Tegen de uiterlijke indieningsdatum van 30 september 2020 werden drie aanvragen ingediend, namelijk door Minderhedenforum vzw, JOIN.Vlaanderen vzw en ACLI vzw.

JOIN.Vlaanderen vzw werd op 9 november 2020 geselecteerd als kandidaat-participatieorganisatie. Het Minderhedenforum heeft tegen deze beslissing een schorsingsberoep ingediend bij de Raad van State. De Raad van State beval op 25 november 2020 de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissingen tot selectie van JOIN.Vlaanderen en niet-selectie van het Minderhedenforum.

Op 6 januari 2021 hebben de drie organisaties hun aanvraag ingetrokken. Door de intrekking van de erkenningsaanvragen van de drie organisaties kon er dan ook geen kandidaat-participatieorganisatie geselecteerd worden. Om de uitvoering van de opdrachten van een participatieorganisatie in 2021 toch te garanderen, wordt aan het Minderhedenforum vzw een subsidie van 714.000 euro toegekend voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

De facultatieve subsidie wordt toegekend in afwachting van de erkenning van een nieuwe participatieorganisatie. Bij erkenning van een nieuwe participatieorganisatie voor 1 januari 2022 wordt deze subsidie aan het Minderhedenforum vzw stopgezet. Ondertussen wordt de erkenningsprocedure wel opnieuw heropend.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More