Meer meldingen van mogelijke fraude binnen Vlaamse administratie in 2020

Binnen de Vlaamse administratie worden er gemiddeld 3 (correcter: 2,9) forensische audits per jaar opgestart.

Een forensische audit onderzoekt of er fraude is in een bepaalde organisatie of overheid. De aanzet tot een forensische audit is een melding of een aanwijzing. Het auditrapport wordt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) of aan het parket bezorgd wanneer een forensische audit strafrechtelijke inbreuken aan het licht brengt.

Niet alle meldingen leiden tot een dergelijke audit. Gemiddeld leidt 1 op 4 van de meldingen tot de opstart van een forensische audit door Audit Vlaanderen.

Voor 2020 wordt wel een sterke stijging vastgesteld inzake ontvangen meldingen. Dat blijkt uit de notulen van de gemeenschappelijke vergadering van het auditcomité van de lokale besturen en het auditcomité van de Vlaamse administratie van 11 februari 2021.

Het groter aantal meldingen vertaalt zich wel niet in een proportionele stijging in aantal opgestarte forensische audits. Er is immers slechts sprake van een kleine stijging in het aantal opgestarte forensische audits.

Ter vergelijking: binnen de lokale besturen worden gemiddeld 8,4 forensische audits per jaar opgestart.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More