Medische factuur van asielzoekers in 2019 bedroeg ruim 21,6 miljoen euro

Asielzoekers die worden opgevangen in asielcentra in België hebben recht op medische verzorging en doen dan ook gretig beroep op dat recht. Dit kan gaan van een bezoek aan de tandarts tot een bezoek aan de huisarts, een consultatie bij de psycholoog, een nieuwe bril of een operatie met ziekenhuisopname.

Kamerlid Barbara Pas (VB) vroeg onlangs via een schriftelijke vraag de cijfers op voor 2019. De totale kostprijs aan verstrekte medische zorg aan verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers) in 2019 bedroeg volgens staatssecretaris Mahdi 21.651.579 euro in de federale centra. Het grootste deel (52 procent) van dat bedrag ging naar ziekenhuisopnames.

Het antwoord werd gegeven door Sammy Mahdi, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing.
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More