Mahdi wil uitgeprocedeerde Noord-Afrikanen via Spanje terugsturen

De terugkeer van uitgeprocedeerde Noord-Afrikaanse migranten loopt stroef, zeker sinds de coronacrisis. Daarom streeft Staatssecretaris Mahdi via bilaterale contacten met andere Europese landen naar een vlottere terugprocedure.

Kamerlid Yoleen Van Camp (N-VA) stelde hierover vrijdag in de bevoegde Commissie een vraag aan de Staatssecretaris. Mahdi bevestigt de informatie: “Samen met Spanje overwegen we de start van een proefproject rond terugkeersponsoring of return sponsorships. Dit principe zit vervat in het nieuw Europees asiel-en migratiepact: als iemand niet het recht heeft om in België te blijven, moet hij terug naar zijn land van herkomst en via terugkeersponsoring kan een lidstaat daartoe hulp krijgen vanwege andere lidstaten.” Dat kan interessant zijn indien dat land, bijvoorbeeld Spanje, makkelijker personen van een bepaalde nationaliteit, bijvoorbeeld Noord-Afrikanen, kan uitwijzen dan België.

Volgens Mahdi verloopt de uitwerking op Europees niveau helaas veel te traag. De Staatssecretaris: “Ik hoop met Spanje sneller te kunnen gaan, waardoor we onze ervaringen al kunnen delen bij de uitwerking van het Europees asiel- en migratiepact. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft zijn interesse in het project reeds schriftelijk bevestigd en de vraag ligt nu voor in Madrid. In een volgende fase zullen wij dan over de concrete parameters onderhandelen.”

De Staatssecretaris tot slot: “Wat betreft het terugsturen door ons van personen die andere landen hebben uitgewezen: het gaat hier alsnog om een experimenteel project. Wij hopen dat onze samenwerking met Spanje andere EU-lidstaten duidelijk maakt dat iedereen er baat bij heeft om solidair mee te werken aan die terugkeerprocedures.”

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More