Mahdi geeft OCMW tot 3.000 euro per hervestigde vluchteling

Opvallend koninklijk besluit (KB) tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) in het kader van het programma “Hervestiging van vluchtelingen” vandaag in het Staatsblad.

Hervestiging is de selectie en transfer van vluchtelingen uit een land waar zij bescherming hebben gezocht, naar een derde land (in dit geval België) dat ermee heeft ingestemd hen – als vluchtelingen – met een permanente verblijfsstatus toe te laten.

Fedasil financiert in het kader van het project “hervestiging van vluchtelingen” de OCMW’s in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 als volgt.

Indien het OCMW zich engageert als partner in het hervestigingsprogramma, wordt de financiële tussenkomst voor het OCMW vastgesteld op een forfaitair bedrag van 2.500 euro per in België hervestigd persoon. Een bijkomend forfait van 500 euro per hervestigd persoon wordt toegekend indien de hervestigd persoon zich, na een periode van 12 maanden, vestigt in de stad of de gemeente van het OCMW.

Indien het OCMW de actie onmiddellijk na aankomst van de hervestigde vluchtelingen uitvoert, voorziet het Agentschap een transitieperiode, waarvoor het Agentschap een forfaitair bedrag toekent van 760 euro voor een volwassen persoon en een forfaitair bedrag toekent van 420 euro voor een minderjarig persoon.

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi is belast met de uitvoering van dit besluit.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More