Lydia Peeters wil meer “regenboogzebrapaden”

Verschillende gemeentebesturen leggen “regenboogzebrapaden” aan om symbolisch aan te tonen dat zij een inclusieve gemeente zijn waarin alle burgers, ongeacht seksuele voorkeur en/of gender(identiteit), thuis zijn.


Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bracht eerder een algemeen negatief advies uit wat het aanleggen van regenboogzebrapaden op gewestwegen betreft. Dat advies kwam van de Adviesgroep voor Verkeersveiligheid op de Vlaamse Gewestwegen. Bevoegd minister Lydia Peeters wil nu tegen dat advies ingaan.

Ze heeft al overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer gehad over dat advies Ze heeft deze zomer aan AWV laten weten dat ze er voor gekozen heeft om regenboogzebrapaden toe te laten op gewestwegen, met dien verstande dat de aanvraag van een lokaal bestuur zelf moet komen, het zebrapad wordt aangelegd binnen de bebouwde kom én dat de verkeersveiligheid niet in het gedrang mag komen.

Peeters in het parlement: “Ik heb AWV gevraagd te bekijken welke eventuele aanpassingen hiervoor nog noodzakelijk zouden zijn. Over de timing tracht ik zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. Het is in elk geval de bedoeling dit zo snel mogelijk te kunnen ontrollen.” We kijken er naar uit…


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More