Lunch Garden verloor 24,5 miljoen euro in 2020

De onderneming Lunch Garden VOF verloor vorig jaar 24,5 miljoen euro. Hierdoor kwam het overgedragen verlies eind 2020 al boven 38,9 miljoen euro uit.

De impact van de uitbraak van het coronavirus heeft de activiteiten en de resultaten van het bedrijf zwaar getroffen sinds de sluiting van alle restaurants in België in maart aangekondigd werd door de regering.

In de jaarrekening lezen we dit: “De verschillende elementen (o.a. de duur van de verplichte sluiting van de horeca (i.e. 9 maanden), de onzekerheid omtrent de heropening (hoewel 09 juni 2021 recentelijk vooropgesteld is geweest door de overheid), alsook de onzekerheid over het her aantrekken van de omzet na de heropening) van het omgaan met de impact van deze coronavirus pandemie op de financiële positie en performantie van het bedrijf (tot op heden zijnde de datum van het finaliseren van deze cijfers, alsook voor de rest van het financiële jaar 2021) en de daarmee gepaard gaande druk die het heeft en zal blijven hebben op de liquiditeitspositie, geeft volgens de onderneming een materiële onzekerheid die een impact kan hebben op de mogelijkheid van het bedrijf om in een going concern verder te gaan.”

Het bedrijf heeft uitgebreide (cash en kostenbesparende) acties genomen om deze impact in goede banen te leiden en heeft bijkomende cashinjecties ontvangen (voor de gehele groep) van ICG (i) €1.5m uit de bestaande RCF en (ii) €5m uit een nieuw overeengekomen RCF. Deze laatste maakte deel uit van een herfinanciering die heeft plaatsgevonden op 13 april 2021.

Volgend op de herfinanciering heeft ICG haar pandrecht op de aandelen uitgeoefend en hierdoor hoofdaandeelhouder geworden, waardoor Freshstream Bregal minderheidsaandeelhouder is geworden. Door deze CoC is ook de samenstelling van de Raad van Bestuur gewijzigd.

De nieuwe aandeelhouders hebben extra middelen voorzien om (i) essentiële betalingen ten gevolge van de structurele kostenbasis en de gemaakte afspraken met verschillende schuldeisers te kunnen uitvoeren, en (ii) de heropening van de restaurants te kunnen verzekeren.

Ook heeft het management met essentiële stakeholders, i.e. werknemers, sociale partners, leveranciers, verhuurders, franchisees, overheid en leninggevers, al succesvol onderhandelingen afgerond of is deze aan het afronden welke een positieve impact zullen hebben t.a.v. de onderneming haar liquiditeitspositie en continuïteit. Van een operationeel en commercieel perspectief, verwacht het bedrijf dat de omzet en als gevolg de operationele resultaten, zouden terugkeren naar bevredigende niveaus over de maanden vanaf juni, wanneer onze restaurants heropenen in lijn met de officiële richtlijnen van de regering, tot het einde van 2021.

Daarnaast verwacht het management voor de komende maanden verdere steun van de overheid, zoals het verlaagd BTW tarief, tijdelijke werkloosheid force majeur, alsook de globalisatiepremie. Door de verlenging van de tijdelijke werkloosheid (verwacht tot ten minste eind september), zal de onderneming over een hogere mate van flexibiliteit beschikken om haar arbeidsuren aan te passen aan de veranderende vraag van de consument. De onderneming nog: “Onze liquiditeitsnoden voor de volgende twaalf maand zullen vooral afhangen van de snelheid waarmee onze omzet terug naar normale niveaus zal keren en van de uitkomst van onze nog lopende onderhandelingen met derde partijen. In deze context, bevestigt de Raad van Bestuur unaniem de uitgebreide maatregelen die genomen zijn en zullen genomen worden door het bedrijf om de impact van het coronavirus aan te pakken.”

Tot slot in de jaarrekening: “De meerderheidsaandeelhouder ondersteunt het managementteam en haar middellange termijnplan. Op korte termijn wordt voldoende liquiditeit voorzien om alle restaurants te heropenen alsook om de overeengekomen betalingsplannen te respecteren. Net als in 2020 zal dit van zeer dichtbij gemonitord worden en bijgestuurd waar nodig. Dit is een belangrijk gegeven voor de Raad van Bestuur en ook de bevestiging dat Lunch Garden een sterk bedrijf is, momenteel in going concern. Op deze basis heeft de Raad van Bestuur unaniem besloten dat de jaarcijfers van het bedrijf voorbereid dienen te worden op een going concern basis.”

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More