Linkse politici dromen van mondiaal fonds voor sociale bescherming

Vijf kamerleden van Ecolo-Groen, sp.a, PS en CD&V hebben onlangs een voorstel van resolutie bij het federaal parlement ingediend. Bij dergelijke voorstellen zetten parlementsleden hun standpunten of visie uiteen over een bepaalde aangelegenheid en vragen aan de regering haar beleid in de door hen gewenste richting te sturen. Naar kamerleden van regeringspartijen, zoals in dit geval, wordt door die federale regering doorgaans beter geluisterd dan naar parlementsleden van de oppositie.

Volgens de 5 parlementsleden is de huidige wereldwijde gezondheidscrisis, die tevens een economische en sociale crisis is, wellicht de ergste ooit. “De gezondheidszorg van de getroffen landen wordt hard op zijn schokbestendigheid getest.”

Volgens het vijftal moet “sociale bescherming universeel zijn”. In de resolutie staat er zelfs een uitroepteken. In dat verband stellen de indieners voor “een mondiaal fonds voor sociale bescherming” op te richten.

Wat wordt daaronder verstaan? “Het ligt in de bedoeling een financieel mechanisme in te stellen dat de staten ertoe moet aanzetten hun verantwoordelijkheid te nemen door hun burgers de toegang tot de sociale bescherming te waarborgen, alsook hen in staat te stellen hun financiële moeilijkheden te ondervangen. Bovendien zou dat fonds kunnen optreden als een verzekeraar, zodat staten zich kunnen indekken tegen de risico’s die hen eventueel beletten de stijgende uitgaven inzake sociale bescherming op te vangen.”

Daarom vragen de kamerleden aan de federale regering haar steun toe te zeggen aan de oprichting van een dergelijk fonds voor sociale bescherming op multilateraal niveau, onder het beheer van de Internationale Arbeidsorganisatie. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), meestal bekend onder de Engelse afkorting ILO (International Labour Organization), is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties (VN). Ze houdt zich bezig met arbeidsvraagstukken.

Het klinkt allemaal een beetje vaag, maar dat is geen probleem aangezien de uitwerking toch door de federale regering en eventueel door die overkoepelende organistie van de VN moet gebeuren. De vraag is ook of de IAO de meest geschikte instelling is om die sociale bescherming voor alle wereldburgers (lees: voor de inwoners van de allerarmste landen) uit te werken. Ook dat is niet echt de zorg van de kamerleden. Het is immer maar een aanbeveling.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More