Leuven wil nachtlawaai meten van studenten in doortrekkersstraten

Leuven is een echte studentenstad. Jaarlijks verwelkomt Leuven tijdens het academiejaar meer dan 50.000 studenten. Studenten zorgen voor een bruisend nachtleven in de stad, maar brengen vaak ook nachtlawaai en andere overlast met zich mee.

Nachtlawaai en overlast komt voornamelijk voor in de zogenaamde doortrekkersstraten. Doortrekkerstraten zijn verbindingsstraten van kot naar de uitgangsbuurt, waar studenten doortrekken voor en na het uitgaan en waar student-gerelateerde overlast zich voordoet: vandalisme, afval, wildplassen, fietsparkeer-problematiek, overmatig alcoholgebruik en nachtlawaai.

Aangezien volgend academiejaar allicht normaler zal verlopen, wil Leuven zicht krijgen op dat lawaai. De stad heeft dan ook een aanbesteding uitgeschreven.

Doelstelling van deze opdracht is om storend straatnachtlawaai in een deel van een doortrekkerstraat te capteren om zicht te krijgen op het probleem alsook op de oorzaken van het probleem, om zo storend nachtlawaai te objectiveren, classificeren en te visualiseren in samenwerking met de bewoners.

In een latere fase zullen de verkregen data gebruikt worden om real time nudging technieken aan te sturen en te testen, om het storend straatnachtlawaai, wanneer het zich voordoet, te verminderen. Om deze nudging technieken aan te sturen zal het Smart City Dataplatform van de stad Leuven worden gebruikt. Het aansturen van deze technieken maakt dus geen deel uit van de opdracht maar uiteraard zal het Smart City Dataplatform de nudge kunnen aansturen door gebruik te maken van de real time
data vanuit het meetsysteem.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More