Leuven wil 200.000 euro uitgeven om ook buitenlandse toerist aan te trekken

De coronacrisis is zeker nog niet onder controle en sommige virologen waarschuwen zelfs voor een derde golf. Bovendien zit het recreatief reizen tot begin maart op slot. Dat belet het bestuur van de stad Leuven niet om geld uit te willen geven aan een dure campagne om de stad nationaal én internationaal te promoten. Het coronajaar 2021 biedt volgens het bestuur zelfs “een momentum om Leuven nationaal en internationaal in de kijker te zetten”.

Doel daarom is een (inter)nationale campagne uit te rollen met een focus op het vernieuwende, het innoverende aspect van het verhaal van Leuven: ‘Innovate for the better and for all’. De campagne zet in op de doelgroepen bewoners en bezoekers en doelmarkten (lokaal, nationaal en internationaal) en heeft verschillende doelen: imagoversterking én conversie op korte((verblijfs)bezoekers aantrekken) en (middel)lange termijn. Conversie is het vervangen van de ene economische activiteit door een (zinvollere) andere.

De opdracht voor een extern bureau bevat verschillende onderdelen: campagneconcept en -strategie op lange termijn, marketing- en communicatieplan voor 2021, contentcreatie aan de hand van een contentplan, acties off- en online én internationale PR.  Het bureau wordt ook geacht een efficiënte en effectieve flow uit te werken en het volledige proces te evalueren en bij te sturen waar nodig. De uitgave voor de campagne wordt door het bestuur geraamd op 200.000 euro. Het agendapunt staat maandag op de Leuvense gemeenteraad.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More