Leuven vergat belangrijk onderdeel van onderhoudscontract datacenter politie

De politiezone Leuven beschikt zonder twijfel over een performant datacenter. Naast de infrastructuur van het cameranetwerk bestaat het datacenter voornamelijk uit een ééngemaakte serveromgeving.

Er is wel een probleem. De politiezone Leuven besteedde de bouw van die serveromgeving destijds uit via een Europese aanbestedingsprocedure. Toen werd er niet aan gedacht om een zogeheten verlengingsclausule te voorzien voor het onderhoudscontract. Het werd dus slechts voor 4 jaar gegund. Vandaar de huidige verlenging via een lastenboek.

Slechts drie firma’s tekenden hier destijds op in omdat de architectuur (het combineren van servers, virtuele technologie, firewalls, netwerkconfiguraties, gebruikersbeheer) verplicht moest worden gevalideerd door de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen (DRI) van de Federale Politie. Slechts een drietal bedrijven hebben zo’n concept uitgewerkt en hebben dat concept laten valideren.

De commissie veiligheid, communicatie en algemene coördinatie legt daarom volgende dinsdag het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gunningswijze, via artikel 42, § 1, 1° d ii (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking – mededinging ontbreekt omwille van een technische reden) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, voor de aankoop en installatie van de noodzakelijke hard- en software voor het uitbreiden van de servercapaciteit van de politiezone Leuven voor 100 extra gebruikers en de verlenging van het onderhoudscontract op de gehele serveromgeving van de politiezone Leuven voor 2021 en 2022, en de gunningsvoorwaarden (bestek), goed te keuren.

Artikel 2

De aankoop (aankoop en installatie van de noodzakelijke hard- en software ) te ramen op 50.000 euro, inclusief btw. Dat bedrag kan worden aangerekend op artikel 33000/742-53 van de buitengewone begroting 2021.

Artikel 3

De jaarlijkse kost van dat onderhoudscontract te ramen op 102.000 euro, inclusief btw (per jaar). Dat bedrag kan worden aangerekend op artikel 33000/123-13 van de gewone begrotingen 2021 en 2022.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More