KULeuven en stad Leuven richten samen innovatiecentrum INNOVATION CRADLE LEUVEN op

Er blijkt uit een akte verleden voor een notaris op 22 april 2021 dat een naamloze vennootschap werd opgericht met als naam INNOVATION CRADLE LEUVEN met zetel in Heverlee.

Oprichters zijn de naamloze vennootschap Innovatie- en Incubatiecentrum K.U.Leuven, afgekort I & I Leuven, en de Stad Leuven.

De aandelen zijn als volgt onderschreven en ten belope van de volgende bedragen gestort door:

1) de NV I & I Leuven, oprichter: 800 aandelen, behorende tot navermelde soort A, of € 800.000, volledig volgestort;
2) de Stad Leuven, oprichter: 600 aandelen, behorende tot navermelde soort B, of € 600.000 volledig volgestort, en
3) de Katholieke Universiteit Leuven, afgekort KU Leuven, gevestigd te Leuven, genietend van de rechtspersoonlijkheid, en met bestuurlijke zetel te 3000 Leuven, Oude Markt 13 (RPR Leuven 0419.052.173), hier vertegenwoordigd door KU Leuven Research and Development, 600 aandelen behorende tot navermelde soort C, of € 600.000, volledig volgestort.

Doel van de nieuwe onderneming INNOVATION CRADLE LEUVEN is de opbouw en de uitbating van een innovatiecentrum.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More