Koninklijke Bibliotheek van België moet regels inzake overheidsopdrachten beter volgen

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die de Koninklijke Bibliotheek van België (hierna de KBR) in 2017 en 2018 plaatste. De bibliotheek wordt ook Albertina genoemd (Albertine in het Frans). Dit verwijst naar koning Albert I, wiens ruitermonument er staat. Aan de overkant staat koningin Elisabeth, zijn echtgenote.

Hierbij ging het Rekenhof na of de instelling de overheidsopdrachten rechtmatig en overeenkomstig de regelgeving plaatste en uitvoerde. Het evalueerde ook de interne beheersing van de aankopen van de KBR.

Het Rekenhof selecteerde 27 dossiers voor een totaalbedrag van 1,7 miljoen euro (inclusief btw) uit een totaal van 250 opdrachten voor een bedrag van afgerond 7,8 miljoen euro. In vier dossiers was het beroep op de onderhandelingsprocedure of de gunning niet afdoende gemotiveerd of kon de gemotiveerde beslissing niet worden teruggevonden

In twee dossiers (voor in totaal 78.700 euro) was niet duidelijk of de KBR de administratieve of technische regelmatigheid van de offertes onderzocht. Het gunningsverslag bevatte hierover geen informatie.

In twee dossiers (voor in totaal 79.000 euro) verzond de KBR de kennisgevingen aan de gekozen en niet-gekozen inschrijvers niet gelijktijdig, maar met een tijdsverschil van zowat twee weken. Dat is tegen de regels.

De KBR moet volgens het Rekenhof dus strikter waken over de naleving van de voorschriften over de motiverings- en informatieverplichting, de borgtocht en de voorlopige oplevering. Ze moet in het kader van de transparantie van de gevolgde gunningsprocedure ook de bevindingen van het regelmatigheidsonderzoek van de offertes omstandiger uiteenzetten.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More