Koning Filip maakt wel erg gênante dt-fout

Opvallend bericht vandaag in het Staatsblad. Koning Filip moet via een nieuw besluit een eerder besluit corrigeren. In dat eerste besluit werd de naam van een persoon verkeerd geschreven. In het tweede besluit heeft Filip wel een erg gênante dt-fout gemaakt. Het besluit werd wel mee ondertekend door ministers Van Quickenborne en Clarinval.

In het besluit is nog een ander vreemd element geslopen. Volgens de koning is de minister van Buitenlandse Zaken bevoegd voor de uitvoering van het besluit, terwijl het besluit ondertekend is door de ministers van Justitie en van Zelfstandigen. Het lijkt er dus op dat dit nieuwe besluit dat een vorige fout moest rechtzetten, opnieuw in de soep is gedraaid.


Filip, koning der Belgen,


Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, onze groet.


Als blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten door de hierna in artikel 1 genoemde personen;


Overwegende dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 augustus 2020, de naam van een rechter in sociale zaken verkeerd gespeld is, dient deze gecorrigeerd te worden;
Op de voordracht van de Minister van Zelfstandigen en de Minister van Justitie,
Hebben wij besloten en besluiten wij :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 augustus 2020 tot benoeming van een rechter in sociale zaken, tot Ridder in de Leopoldorde, word (sic!) de naam X vervangen door Y.

Art. 2. De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 december 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Zelfstandigen,
D. CLARINVAL
De Minister van Justitie,
V. VAN QUICKENBORNE

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More