Kameroense veroordeelde oplichter moet België verlaten (maar wil dat niet)

Een Kameroense oplichter die een gevangenisstraf kreeg en met een vals document een Frans paspoort kreeg, moet het land uit. Hij tekende beroep aan tegen die beslissing.

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting, aan poging tot oplichting en aan bendevorming-deelname, feiten waarvoor hij op 7 oktober 2020 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van Brugge tot een definitieve gevangenisstraf van 40 maanden met uitstel 3 jaar voor de helft.

Uit het aanhoudingsmandaat van de betrokkene van 12 februari 2020 blijkt dat hij “deel uitmaakt van een criminele organisatie die zich inlaat met oplichting of poging tot oplichting door het voorwenden van grote sommen geld die samengesteld is uit blauwkleurige biljetten doch die ‘witgewassen’ kunnen worden door het instrijken van de biljetten met een gelachtig product. Voor dit product dient het slachtoffer dan te betalen”.

Zo zijn er duidelijke aanwijzingen dat één van de slachtoffers op die manier werd benaderd waarbij hij 11.000 euro zou dienen te betalen voor het witwasproduct. Er zouden verschillende ontmoetingen geweest zijn met het slachtoffer zowel in Blankenberge als in het hotel Van Belle te Brussel.

De feiten getuigen van een manifest criminele ingesteldheid en een totaal gebrek aan respect voor andermans eigendomsrechten. Gezien de maatschappelijke impact en het bedrieglijk karakter van deze feiten, bestaat er een ernstig, reëel en actueel risico op een nieuwe schending van de openbare orde.

Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.

Uit een correspondentie met de Franse instanties blijkt bovendien dat betrokkene op basis van een valse geboorteakte op 20 december 2016 in het bezit gesteld werd van een paspoort.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) verwierp onlangs het beroep van de Kameroense oplichter.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More