Kameroense studenten slachtoffer van frauderende landgenoten

Sinds enkele jaren ontvangt de federale Ombudsman klachten van Kameroense studenten die in ons land willen studeren. Kameroen staat bovenaan de lijst met landen die hun zonen en dochters naar België uitsturen.

Eén van de problemen volgens de Ombudsman is dat ze het academiejaar niet konden starten, hoewel ze hun aanvraag voldoende op voorhand indienden.

Studenten uit ontwikkelingslanden zien die studentenvisa, die tijdelijk zijn, soms als een mogelijkheid om definitief naar ons land te emigreren. Bij veel aanvragen is ook vastgesteld dat valse diploma’s en documenten werden voorgelegd. Fraude en corruptie zijn er wijdverspreid. Echte studenten uit Kameroen zijn hier dus indirect slachtoffer van hun frauderende landgenoten aangezien de procedure strenger geworden is.

Die procedure om de geldigheid van de documenten en de oprechtheid van de aanvragen te controleren, duurt hierdoor volgens de Ombudsman te lang. De federale Ombudsman vraagt de betrokken overheden om met elkaar te overleggen en de procedure tegen het volgende academiejaar efficiënter te maken (lees: korter).

In 2020 liep het opnieuw mis volgens de Ombudsman: omwille van de coronamaatregelen konden studenten hun aanvraag niet ruim op voorhand indienen. De federale Ombudsman beveelt de Dienst Vreemdelingenzaken aan om visumaanvragen met het oog op studies allemaal binnen een redelijke termijn te behandelen, betere informatie te geven over de procedure en de behandelingstermijnen en de beslissingen beter te motiveren.

Kortom, de federale Ombudsman roept de Dienst Vreemdelingenzaken op om het proces van de behandeling van visumaanvragen die door Kameroeners worden ingediend om in België te studeren, te verbeteren. Hij heeft geen aanbeveling gedaan naar de burgers uit Kameroen om geen valse diploma’s en documenten meer te gebruiken.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More