Kamer debatteert over impact van immigratie

Dinsdagvoormiddag is er in de Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken van De Kamer een debat over het verslag van de Nationale Bank van België (NBB) over de economische impact van immigratie in België.

Het is een hoorzitting (via Zoom) met Pierre Wunsch, gouverneur van de NBB, Luc Van Meensel, groepschef, groep voor analyse- en researchwerkzaamheden en twee economen die meewerkten aan de lijvige studie.

Het verslag is behoorlijk kritisch. België is binnen de EU een van de landen met de laagste scores op de integratie van immigranten op de arbeidsmarkt. In 2019 was 61 % van hen tewerkgesteld, wat bijna 12 procentpunten lager is dan voor wie in België is geboren.

Het onderzoek werd al in 2018 opgestart. In april van dat jaar kreeg de NBB van toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt de vraag om de economische impact van immigratie in België te analyseren om het debat hierover te onderbouwen.

Om een robuuste en volledige analyse te kunnen verschaffen van de impact op de overheidsfinanciën en van de integratie van immigranten op de arbeidsmarkt, baseert de NBB zich op gegevens uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Daarin worden alle personen die zijn opgenomen in het Rijksregister voor de periode 2009-2016 gekoppeld aan informatie over hun kenmerken per categorie (geboorteplaats, geboorteplaats van hun ouders, leeftijd, geslacht, scholingsniveau, gewest van hun verblijfplaats en gezinssamenstelling), over hun arbeidsmarktsituatie (aan het werk of niet), over de overdrachten die ze krijgen van de overheid en over hun arbeidsinkomsten. Specifiek voor immigranten is er informatie voorhanden over hun migratiekanaal, hun nationaliteit en het aantal jaren dat ze in België verblijven.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More