Juridische basis voor verplichte vaccinatie in België wordt voorbereid

De ministers Vandenbroucke en Beke willen de mogelijkheid onderzoeken om vaccinatie tegen COVID-19 verplicht te stellen voor alle beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Het is een laatste mogelijke stap in een gradueel proces.

Dit omvat de analyse naar analogie met de verplichte vaccinatie tegen hepatitis B voor bepaalde categorieën zorgverstrekkers, op basis van de beoordeling van de risico’s in verband met een biologisch agens, zoals bepaald in de arbeidswetgeving. Dit vereist een proces waarbij de ministers van Volksgezondheid en van Werk betrokken zijn op basis van hun respectieve bevoegdheden.

Het zal van belang zijn de afbakening van de soorten beroepsbeoefenaren en eventueel andere profielen (administratief of vrijwillig) die in de zorgsector werkzaam zijn, te evalueren. De gegevensbanken op basis waarvan mensen worden geïdentificeerd, moeten worden bepaald en geëvalueerd, net als de mogelijkheden voor sancties.

In het kader hiervan zal advies worden ingewonnen bij de bevoegde instanties, zoals de Hoge Raad voor Bescherming en Preventie op het Werk, de Nationale Arbeidsraad (CNT), de Hoge Gezondheidsraad en de Federale Raad voor Ziekenhuizen.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More