Jointje roken in provincie Antwerpen kost steeds vaker 150 euro extra

Na Antwerpen en Brasschaat start het Antwerpse parket in politiezones Rupel (sedert 1 maart) en Minos (vanaf begin april) met het systeem van onmiddellijke minnelijke schikkingen rond drugsoverlast.

De lokale politiezone Rupel ligt in de zuidwesthoek van het arrondissement Antwerpen. De gemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle zijn samen goed voor meer dan 65.000 inwoners. De gemeente Boechout vormt samen met Mortsel, Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem de politiezone MINOS.

Drugs zijn in principe bij wet verboden. Aan de aanbodzijde voeren politie en parket een repressief beleid, maar ondanks die inspanningen blijft het probleem van drugs aan de kant van gebruikers en kopers voor een maatschappelijke impact zorgen.

Het systeem van de onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) pakt dat laatste probleem aan, want betrapte drugsbezitters of gebruikers op de openbare weg worden na de feiten meteen geconfronteerd met een strafrechtelijk gevolg. Als er aanwijzingen zijn van dealen of bij vaststellingen tijdens lopende gerechtelijke onderzoeken of huiszoekingen, wordt er geen OMS voorgesteld, maar wordt de informatie in een klassiek proces-verbaal gegoten.

Deze aanpak werd volgens het parket de voorbije jaren al toegepast binnen de politiezone Antwerpen en recent ook Brasschaat. De aanpak van drugs en de overlast die ermee gepaard gaat, vormt volgens het Openbaar Ministerie (OM) een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025.

Het gezondheidsprobleem wordt niet miskend. Problematische gebruikers zullen maximaal doorverwezen worden naar de hulpverlening. De betrokken gemeente betaalt voor de hulpverlening voor zijn inwoners, deze hulpverlening wordt voorzien door adviespunt verslaving Antwerpen.

De onmiddellijke minnelijke schikkingen bedragen 75 of 150 euro en zullen worden aangeboden aan elke meerderjarige bij feiten van gebruik en/of bezit. De respectieve politieraden hebben volgens het parket van Antwerpen het licht op groen gezet voor het project in politiezone Rupel vanaf 1 maart en politiezone Minos vanaf 1 april.

Alle drugs zijn in België dus illegaal, dat is bepaald in de wet op de verdovende middelen. Die wet maakt wel een onderscheid tussen meerderjarigen en minderjarigen. Minderjarigen zijn te allen tijde strafbaar, voor meerderjarigen wordt onderscheid gemaakt tussen gebruik/bezit van cannabis en andere drugs.

Het bezit en/of gebruik van cannabis blijft in principe verboden. Echter wanneer het gaat om persoonlijk gebruik zal men minder snel overgaan tot vervolging. Er is een gedoogbeleid. Niet alle parketten in Vlaanderen zien vervolging als een prioriteit. Onder persoonlijk gebruik verstaat men het bezit van maximum 3 gram cannabis of één plantje. Uitzonderingen hierop zijn bezit van cannabis in een instelling voor jeugdbescherming, cannabisbezit in een onderwijs- of gelijkaardige instelling of in de directe nabijheid daarvan en het ostentatief bezit van cannabis in een openbare plaats of een plaats die toegankelijk is voor het publiek.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More