Jihadistische beweging staat voor cruciale periode volgens AIVD

De jihadistische beweging in Nederland is volgens de inlichtingendienst AIVD zowel sociaal als ideologisch gefragmenteerd en ontbeert charismatisch leiderschap, hiërarchie of een sterke structuur. De beweging voelt de druk van repressieve overheidsmaatregelen, hetgeen heeft geleid tot afgenomen motivatie om activiteiten te organiseren.

De geweldsdreiging blijft aanwezig omdat binnen de beweging aanslagen op Nederland nog altijd als legitiem middel worden gezien. Deze dreiging kan ook weer toenemen door bijvoorbeeld het vrijkomen van personen van een Terroristenafdeling (TA), terugkeerders of externe ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

De komende jaren zijn volgens de AIVD bepalend voor de jihadistische beweging: indien ze verder desintegreert kan dat leiden tot krimp en een minder ontvankelijke omgeving voor potentieel gevaarlijke jihadisten die uit gevangenschap terugkeren in de samenleving.

Wat het internationaal jihadisme betreft, stelt de AIVD dat hoewel de slagkracht van ISIS geenszins in de buurt komt van de hoogtijdagen van ‘het kalifaat’, de organisatie ook afgelopen periode geregeld aanslagen in Syrië en Irak pleegde. Jihadistische groeperingen geaffilieerd aan al Qa’ida en ISIS vormen in verschillende delen van sub-Sahara Afrika regionale dreigingen. Daarbij kunnen ook westerse en Nederlands belangen worden geraakt.

Het volledige rapport staat hier.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More